top of page

OFERTA

Tłumaczenia przysięgłe pisemne

Wszelkie dokumenty wymagające tłumaczenie przysięgłego, w szczególności teksty prawne, teksty prawnicze, dokumenty sądowe i urzędowe, np. wyroki i postanowienia sądowe, pisma procesowe, dokumenty wykorzystywane w postępowaniach sądowych, protokoły sądowe, postanowienia i decyzje administracyjne, pełnomocnictwa, akty notarialne, umowy handlowe, świadectwa pracy, umowy o pracę, dokumenty korporacyjne spółek prawa handlowego, dokumenty samochodowe etc.

Tłumaczenia przysięgłe ustne

Tłumaczenia przed Sądami, Organami administracji publicznej i samorządowej, w Urzędach Stanu Cywilnego, przed Notariuszami etc.

Tłumaczenia nieprzysięgłe pisemne

Wszelkie dokumenty niewymagające tłumaczenie przysięgłego, np. korespondencja, umowy, regulaminy etc.

Tłumaczenia nieprzysięgłe ustne

Pozostałe sytuacje wymagające udziału tłumacza, np. spotkania służbowe, spotkania biznesowe, negocjacje, konferencje, szkolenia etc.

bottom of page