top of page

CENNIK

Wynagrodzenie z tytułu tłumaczenia uzgadniane jest każdorazowo indywidualnie po ustalaniu potrzeb Klienta oraz na podstawie stopnia trudności tekstu, zastosowania języka specjalistycznego, terminu wykonania, wielkości zlecenia.

W celu uzyskania wyceny indywidualnej proszę wysłać dokumenty do tłumaczenia na adres grzegorz.dziellak@gmail.com z podaniem poniższych informacji:

  • rodzaj tłumaczenia (przysięgłe, zwykłe),

  • termin wykonania tłumaczenia,

  • numer telefonu kontaktowego.

W celu natychmiastowej wyceny proszę jednocześnie o kontakt pod nr tel. 502 317 353.

Usługa szybka i profesjonalna. Życzyłabym sobie, żeby współpraca z każdym była tak owocna jak z Panem Grzegorzem. Nawiązaliśmy stałą współpracę

Marta Suchecka, Sempre

bottom of page