top of page
NIEMIECKA PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

PRZYSIĘGŁE

Dokumenty sądowe i urzędowe, np. wyroki i postanowienia sądowe, pisma procesowe, dokumenty wykorzystywane w postępowaniach sądowych, protokoły sądowe, postanowienia i decyzje administracyjne, pełnomocnictwa, akty notarialne, umowy handlowe.

USTNE

Tłumaczenia przed Sądami, Organami administracji publicznej i samorządowej, w Urzędach Stanu Cywilnego, przed Notariuszami,  spotkania służbowe, spotkania biznesowe, negocjacje, konferencje, szkolenia etc.

 

PISEMNE

Wszelkie dokumenty niewymagające tłumaczenie przysięgłego, np. korespondencja, umowy, regulaminy.

 

niebo

KONTAKT

GRZEGORZ  DZIEŁAK TŁUMACZ  PRZYSIĘGŁY  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO

ul. Witebska 2 lok. 44

03-507 Warszawa 

tel. 502 317 353

e-mail: grzegorz.dziellak@gmail.com

NIP 7581659878

contact
bottom of page