NIEMIECKA PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

PRZYSIĘGŁE

Dokumenty sądowe i urzędowe, np. wyroki i postanowienia sądowe, pisma procesowe, dokumenty wykorzystywane w postępowaniach sądowych, protokoły sądowe, postanowienia i decyzje administracyjne, pełnomocnictwa, akty notarialne, umowy handlowe.

USTNE

Tłumaczenia przed Sądami, Organami administracji publicznej i samorządowej, w Urzędach Stanu Cywilnego, przed Notariuszami,  spotkania służbowe, spotkania biznesowe, negocjacje, konferencje, szkolenia etc.

 

PISEMNE

Wszelkie dokumenty niewymagające tłumaczenie przysięgłego, np. korespondencja, umowy, regulaminy.

 

 

© 2018 Grzegorz Dziełak Biuro Tłumaczeń