NIEMIECKA PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

PRZYSIĘGŁE

Dokumenty sądowe i urzędowe, np. wyroki i postanowienia sądowe, pisma procesowe, dokumenty wykorzystywane w postępowaniach sądowych, protokoły sądowe, postanowienia i decyzje administracyjne, pełnomocnictwa, akty notarialne, umowy handlowe.

USTNE

Tłumaczenia przed Sądami, Organami administracji publicznej i samorządowej, w Urzędach Stanu Cywilnego, przed Notariuszami,  spotkania służbowe, spotkania biznesowe, negocjacje, konferencje, szkolenia etc.

 

PISEMNE

Wszelkie dokumenty niewymagające tłumaczenie przysięgłego, np. korespondencja, umowy, regulaminy.

 

KONTAKT

GRZEGORZ  DZIEŁAK

TŁUMACZ  PRZYSIĘGŁY  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO,  PRAWNIK

 

Dane do faktury:

Grzegorz Dziełak Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

ul. Korsaka 6 lok. 30

03-744 Warszawa

NIP 7581659878

 

Adres do korespondencji:

ul. Korsaka 6 lok. 107

03-744 Warszawa

(Praga Północ, w pobliżu Dworca Wschodniego)

 

tel. 502 317 353

e-mail: grzegorz.dziellak@gmail.com